ن

خدايا من سفره دل را به وسعت جهان هستيت , گسترانيده ام و روح خود را در آبي بي کران دريايت صيقل دادم که به ديدار تو بيايم.
خدايا آنچه را که برايت مهيا کردم از من بپذير و مرا در آغوش مهربانيت بفشار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:8  توسط my self  |